Nábytek - Mechanika - synchronní synchronní s blokací ve více polohách