Vše, co potřebujete vědět o IP krytí elektrických zařízení

IP krytí je klíčový parametr při výběru elektrického zařízení, který udává míru ochrany před dotykem, cizími předměty a vlhkostí. Stupně krytí jsou označovány zkratkou IP a dvěma číslicemi, které specifikují úroveň ochrany. Kromě toho mohou být doplněny také přídavnými a doplňkovými písmeny.

Standardy IP krytí

Stupně krytí elektrických zařízení jsou definovány normou ČSN EN 60 529, vydanou v roce 1993, která zcela nahradila starší normy. Norma zachovává označení písmeny IP a zavádí přídavná a doplňková písmena:

Přídavná písmena (nepovinná):

 • A: Chráněno před dotykem hřbetem ruky (koule o průměru 50 mm)
 • B: Chráněno před dotykem prstem (zkoušecí prst o průměru 12 mm, délka 80 mm)
 • C: Chráněno před dotykem nástrojem (sonda o průměru 2,5 mm, délka 100 mm)
 • D: Chráněno před dotykem drátem (sonda o průměru 1 mm, délka 100 mm)

Doplňková písmena (nepovinná):

 • H: Zařízení vysokého napětí
 • M: Zkouška škodlivých účinků vody při pohybu pohyblivých částí (např. rotoru)
 • S: Zkouška škodlivých účinků vody při klidu pohyblivých částí (např. rotoru)
 • W: Vhodné pro použití za specifických povětrnostních podmínek

Stupně ochrany IP krytí

První číslice udává ochranu před dotykem nebezpečných částí a vniknutím cizích pevných těles:

 • IP 0x: Nechráněno
 • IP 1x: Chráněno před tělesy o průměru ≥ 50 mm, dotyk hřbetem ruky
 • IP 2x: Chráněno před tělesy o průměru ≥ 12,5 mm, dotyk prstem
 • IP 3x: Chráněno před tělesy o průměru ≥ 2,5 mm, dotyk nástrojem
 • IP 4x: Chráněno před tělesy o průměru ≥ 1 mm, dotyk drátem
 • IP 5x: Ochrana před prachem, dotyk drátem
 • IP 6x: Prachotěsné, dotyk drátem

Druhá číslice značí ochranu proti vniknutí vody:

 • IP x0: Nechráněno
 • IP x1: Svisle kapající voda
 • IP x2: Kapající voda ve sklonu 15°
 • IP x3: Kropení, déšť
 • IP x4: Stříkající voda
 • IP x5: Tryskající voda
 • IP x6: Intenzivně tryskající voda
 • IP x7: Dočasné ponoření
 • IP x8: Trvalé ponoření

Výběrem správného IP krytí zajistíte bezpečnost a dlouhou životnost zařízení ve specifickém prostředí.